College email

 

 

College email
 

بريــــــد الكليـــــــــــــة 

كلية الطب البيطري 
 
vetmed@vetmed.uodiyala.edu.iq

vetmed_diyala@yahoo.com
 
 عمــــــــادة الكليــة 
 العميد
 
 Dean@vetmed.uodiyala.edu.iq
معاون العميد للشؤون العلمية 
 
 Scientific@vetmed.uodiyala.edu.iq
معاون العميد للشؤون الادارية  Administr@vetmed.uodiyala.edu.iq
 
 معاون العميد لشؤون الطلبة  Student@vetmed.uodiyala.edu.iq
 
الشعب الاداريـــــــــــــة 
 شعبة ضمان الجودة
 
Jawda@vetmed.uodiyala.edu.iq 
شعبة الدراسات والتخطيط 
 
 Derasat@vetmed.uodiyala.edu.iq
شعبة البحث والتطوير  Research@vetmed.uodiyala.edu.iq 
 
شعبة البعثات والعلاقات الثقافية  Mission@vetmed.uodiyala.edu.iq 
 
شعبة التطوير والتعليم المستمر  Continuing@vetmed.uodiyala.edu.iq 
 
شعبة الادارية 
 
 Edariya@vetmed.uodiyala.edu.iq
شعبة القانونية 
 
 Legality@vetmed.uodiyala.edu.iq
 شعبة المالية
 
 Finance@vetmed.uodiyala.edu.iq
شعبة المكتبة 
 
 Library@vetmed.uodiyala.edu.iq
شعبة الحاسبة والانترنت 
 
 ComWeb@vetmed.uodiyala.edu.iq
شعبة الاعلام والعلاقات العامة 
 
 Inforelations@vetmed.uodiyala.edu.iq
وحدة الترقيات العلمية  Upgrades@vetmed.uodiyala.edu.iq 


Copyright © 2016 College of Veterinary Medicine| University of Diyala. All rights reserved
3:45